Als onafhankelijk advies bureau met ruime ervaring in grotere bouwprojecten helpen we u door alle fases van een project.

Aangezien de meeste bouwheren, niet dagelijks nieuwe projecten realiseren, is expertise in realisatie van bouwprojecten een bepalende factor in het succes van een bouwproject.

We denken mee vanaf de behoeftebepaling tot de inhuizing.

Sleutelfactoren voor een succesvolle realisatie zijn budgetbewaking en behalen van deadlines in het ganse traject. Als onafhankelijke gids doorheen een bouwproject trekken we uw plan.

Ing. Peter BogaertĀ