We trekken uw plan en treden op als gedelegeerd bouwheer bij projecten waar een bouwheer behoefte heeft aan professionele vertegenwoordiging in de diverse fases van een bouwproject.

Wetruplan kan u van dienst zijn in alle fases van een bouwproject.

Vanaf de behoeftebepaling met bijhorende haalbaarheidsstudie tot en met de definitieve oplevering van een project trekken we uw plan.

Volgend pakket van diensten kan in samenspraak met de opdrachtgever deel uitmaken van de opdracht.

 • opstellen van het programma van eisen van de klant
 • samenstellen van een bouwteam
 • voorzitten van het bouwteam
 • opstellen van ontwerpplanning, opsplitsen in percelen
 • toetsen van voorlopige en definitieve ontwerpen aan het programma van eisen
 • budgetbewaking
 • veiligheidsco√∂rdinatie
 • aanbesteding en gunning van de percelen
 • projectleiding met bijhorende verslaggeving
 • opleveringen (voorlopig en definitief)
 • Opstellen van het postinterventiedossier

Wetruplan maakt een offerte op basis van het pakket van diensten dat bepaald wordt in samenspraak met de opdrachtgever.

De meerwaarde van het aanstellen van een gedelegeerd bouwheer vind men in het feit dat een professionele vertegenwoordiger aanwezig in het ganse traject, fungeert als aanspreekpunt voor alle partners in het bouwproces. Hierbij verdedigt Wetruplan de belangen van de opdrachtgever ten aanzien van architect, aannemer, overheden, nutsbedrijven,…